Donate
individuals
Berish And Faiga Malka Fixler
$1,841
Choose
visit my page
Suri Weiss
$1,452
Choose
visit my page
Chanie Deutsch
$1,363
Choose
visit my page
Faigy Frankel
$1,250
Choose
visit my page
Yides Reichman
$1,218
Choose
visit my page
Leah Gitty Falkowitz
$1,174
Choose
visit my page
Ari And Sura Perl Fixler
$1,157
Choose
visit my page
Miriam Markowitz
$1,084
Choose
visit my page
Chaya Toby Goldberger
$1,084
Choose
visit my page
Ruchy Oberlander
$1,025
Choose
visit my page
Frady Friedman
$1,020
Choose
visit my page
Yitty Werzberger
$1,018
Choose
visit my page
Libby Kohn
$1,016
Choose
visit my page
Blimy Singer
$901
Choose
visit my page
Malky Masri
$650
Choose
visit my page
Esty Kohn
$645
Choose
visit my page
Esty Greenfield
$641
Choose
visit my page
Gitty Frankel
$640
Choose
visit my page
Aidy Lowensohn
$640
Choose
visit my page
Esther Yitty Kolman
$552
Choose
visit my page
Frady Tauber
$549
Choose
visit my page
Shlome And Chana Gitty ...
$540
Choose
visit my page
Chaya Malky Lieber
$529
Choose
visit my page
Tziry Kasten
$496
Choose
visit my page
Rivky Jaroslawitz
$487
Choose
visit my page
Miriam Menczer
$464
Choose
visit my page
Mordcha And Breindy ...
$440
Choose
visit my page
Estee Cziment
$395
Choose
visit my page
Tziry Lowy
$287
Choose
visit my page
Yidy And Malky Fixler
$281
Choose
visit my page
Ruchy Ase
$227
Choose
visit my page
Chaya Ruchy Goldstein
$108
Choose
visit my page
Yitty Rabinowitz
$100
Choose
visit my page
Rivka Blimy Tessler
$86
Choose
visit my page
Devory Zeigerman
$72
Choose
visit my page
Benzion And Esther Sury ...
Choose
visit my page
Miriam Klein
Choose
visit my page
Sury Freund
Choose
visit my page
Gitty Spitzer
Choose
visit my page
Liba Chany Singer
Choose
visit my page
Frimet Freund
Choose
visit my page
Charny Neuschloss
Choose
visit my page
Devory Kohn
Choose
visit my page
Zissy Rosenfeld
Choose
visit my page
Test Test
Choose
visit my page
Hindy Gruen
Choose
visit my page
Malka Gitty Gold
Choose
visit my page
Chevy Deutsch
Choose
visit my page
Hendy Rosenthal
Choose
visit my page
Chaya Yides Miller
Choose
visit my page
Gitty Weichbrod
Choose
visit my page