General Donation
individuals
Sara Rochel Barish
Choose
visit my page
Freyda Barkany
Choose
visit my page
Yehudis Basch
Choose
visit my page
Shaindy Bauman
Choose
visit my page
Henny Beer
Choose
visit my page
Sophia Benarroch
Choose
visit my page
Malka Benarroch
Choose
visit my page
Nechama Berger
Choose
visit my page
Ahuva Bergmann
Choose
visit my page
Chana Bernfeld
Choose
visit my page
Chaya Bilus
Choose
visit my page
Yehudis Blachorsky
Choose
visit my page
Nechama Leah Bleier
Choose
visit my page
Nechama Cohen
Choose
visit my page
Esther Malky Cutler
Choose
visit my page
Esther Cyperstein
Choose
visit my page
Devora David
Choose
visit my page
Chaya Dear
Choose
visit my page
Ayala Drebin
Choose
visit my page
Esti Elefant
Choose
visit my page
Rachel Faham
Choose
visit my page
Diamond Family
Choose
visit my page
Esti Fayazi
Choose
visit my page
Perie Frank
Choose
visit my page
Etty Fuchs
Choose
visit my page
Henny Gelbwachs
Choose
visit my page
Rivka Glatzer
Choose
visit my page
Sarala Glatzer
Choose
visit my page
Chaya Ruchoma Goldberg
Choose
visit my page
Rochel Goldberg
Choose
visit my page
Malky Goldstein
Choose
visit my page
Shanina Goldstein
Choose
visit my page
Ahuva Grama
Choose
visit my page
Devorah Green
Choose
visit my page
Esti Green
Choose
visit my page
Brocha Green
Choose
visit my page
Yaffa Greenwald
Choose
visit my page
Shulamis Gruman
Choose
visit my page
Esti Halpern
Choose
visit my page
Miriam Herbst
Choose
visit my page
Esty Hirsch
Choose
visit my page
Henny Hirth
Choose
visit my page
Sarah Malky Irons
Choose
visit my page
Malky Jacobs
Choose
visit my page
Chaya Leeba Kaluszyner
Choose
visit my page
Yides Karmel
Choose
visit my page
Perela Kerpel
Choose
visit my page
Miriam Klugman
Choose
visit my page
Ahuva Koot
Choose
visit my page
Rivka Leah Kotler
Choose
visit my page
Sara Hendel Kownat
Choose
visit my page
Chana Raizy Lampner
Choose
visit my page
Tamar Lefkowitz
Choose
visit my page
Buna Levin
Choose
visit my page
Goldie Lichtenstein
Choose
visit my page
Goldie Lieber
Choose
visit my page
Naomi Lieberman
Choose
visit my page
Dubby Loewy
Choose
visit my page
Esti Marcus
Choose
visit my page
Chana Tova Marder
Choose
visit my page
Yitty Michel
Choose
visit my page
Sara Moller
Choose
visit my page
Rivka Moller
Choose
visit my page
Rochel Neiman
Choose
visit my page
Perrie Netzer
Choose
visit my page
Basya Neuman
Choose
visit my page
Yitty Neumann
Choose
visit my page
Tzipora Ney
Choose
visit my page
Shani Niasoff
Choose
visit my page
Rochel Leah Ort
Choose
visit my page
Goldy Osina
Choose
visit my page
Yocheved Papelow
Choose
visit my page
Tzippy Paskusz
Choose
visit my page
Sarah Perkowski
Choose
visit my page
Shula Pinchasi
Choose
visit my page
Leeba Prager (Lederer)
Choose
visit my page
Kayla Pruzansky
Choose
visit my page
Malka Raitzik
Choose
visit my page
Ruchama Rander
Choose
visit my page
Gitty Reidel
Choose
visit my page
Nechama Reisman
Choose
visit my page
Rivky Robbins
Choose
visit my page
Chantal Roditi
Choose
visit my page
Goldy Rosenblum
Choose
visit my page
Shulamis Rubinfeld
Choose
visit my page
Dassy Saltz
Choose
visit my page
Leba Schiff
Choose
visit my page
Blimi Schmidt
Choose
visit my page
Rivka Schwartz
Choose
visit my page
Shevy Shachar
Choose
visit my page
Chavie Shain
Choose
visit my page
Henna Shereshevsky
Choose
visit my page
Sori Shulman
Choose
visit my page
Aidel Skolnick
Choose
visit my page
Faiga Brocha Skorsky
Choose
visit my page
Rivky Sochaczewsky
Choose
visit my page
Esti Spitzer
Choose
visit my page
Devorah Stavsky
Choose
visit my page
Frumie Stefansky
Choose
visit my page
Miriam Stern
Choose
visit my page
Leah Storch
Choose
visit my page
Leah Toledano
Choose
visit my page
Esti Toledano
Choose
visit my page
Tamar Traube
Choose
visit my page
Devora Wakslak
Choose
visit my page
Mirel Weichman
Choose
visit my page
Gitta Weingarden
Choose
visit my page
Chan Weingarten
Choose
visit my page
Devorah Weissler
Choose
visit my page
Raizy Weissmandel (Werner)
Choose
visit my page
Adina Wiesel
Choose
visit my page
Breindy Wolner
Choose
visit my page
Sara Yoffe
Choose
visit my page
Chanie Yousefzadeh
Choose
visit my page
Rochel Zahler
Choose
visit my page
Chani Zimberg
Choose
visit my page
Bryna Zimberg
Choose
visit my page
Test Test
Choose
visit my page
Test Test
Choose
visit my page
Test Last
Choose
visit my page