FAQ

Where should I mail donation checks?
The SCHI Challenge 345 Oak Street, Lakewood NJ, 08701 (marked SCHI Challenge)