General Donation
individuals
Leeba Lederer
$26,746
Choose
visit my page
Penina Ribowsky
$7,630
Choose
visit my page
Bryna Zymberg
$6,294
Choose
visit my page
Rochie Pruzansky
$5,283
Choose
visit my page
Malky Jacobs
$5,194
Choose
visit my page
Brocha Judowitz
$4,370
Choose
visit my page
Baila Neuman
$3,910
Choose
visit my page
Ayala Drebin
$3,402
Choose
visit my page
Esti Elefant
$3,118
Choose
visit my page
Raizy Werner
$3,039
Choose
visit my page
Rochel Zahler
$3,016
Choose
visit my page
Avigail Grunhut
$2,906
Choose
visit my page
Baila Ungar
$2,696
Choose
visit my page
Chana Raizy Lampner
$2,653
Choose
visit my page
Henny Beer
$2,624
Choose
visit my page
Goldy Osina
$2,327
Choose
visit my page
Shoshie Levi
$2,326
Choose
visit my page
Shula Pinchasi
$2,205
Choose
visit my page
Yael Roberts
$2,148
Choose
visit my page
Batsheva Treitel
$2,115
Choose
visit my page
Ellie Levin
$2,054
Choose
visit my page
Rochel Goldberg
$2,054
Choose
visit my page
Dassa Flohr
$1,800
Choose
visit my page
Kayla Pruzansky
$1,790
Choose
visit my page
Devora Kagan
$1,782
Choose
visit my page
Adina Kahn
$1,688
Choose
visit my page
Tzippy Horovitz
$1,661
Choose
visit my page
Gitty Gewirtzman
$1,572
Choose
visit my page
Dassi Berger
$1,570
Choose
visit my page
Chanie Glatzer
$1,555
Choose
visit my page
Etty Zelcer
$1,542
Choose
visit my page
Nendi Hamburger
$1,532
Choose
visit my page
Yocheved Papelow
$1,507
Choose
visit my page
Shevy Shachar
$1,480
Choose
visit my page
Sarah Saltz
$1,461
Choose
visit my page
Shani Braude
$1,441
Choose
visit my page
Ahuva Ehrenreich
$1,432
Choose
visit my page
Mimi Frankel
$1,377
Choose
visit my page
Shana Raizel Shapiro
$1,375
Choose
visit my page
Aidel Barash
$1,375
Choose
visit my page
Chanie Yousefzadeh
$1,358
Choose
visit my page
Henna Brocha Yoffee
$1,343
Choose
visit my page
Malky Kaminsky
$1,326
Choose
visit my page
Chayala Luria
$1,322
Choose
visit my page
Esti Halpern
$1,266
Choose
visit my page
Miriam Klugman
$1,253
Choose
visit my page
Rivky Sochaczewsky
$1,252
Choose
visit my page
Rochi Koplowitz
$1,230
Choose
visit my page
Shana Schwartz
$1,222
Choose
visit my page
Golda Gittel Pam
$1,188
Choose
visit my page
Faigy Berger
$1,182
Choose
visit my page
Devoiry Stavsky
$1,176
Choose
visit my page
Yitty Neumann
$1,173
Choose
visit my page
Tzivi Weinstein
$1,173
Choose
visit my page
Rochel Lerner
$1,170
Choose
visit my page
Yehudis Fine
$1,166
Choose
visit my page
Buna (Shulman) Levin
$1,166
Choose
visit my page
Devora Pollak
$1,150
Choose
visit my page
Esti Paneth
$1,148
Choose
visit my page
Leeba Blumenkrantz
$1,138
Choose
visit my page
Raizel Lamm
$1,138
Choose
visit my page
Esti Toledano
$1,124
Choose
visit my page
Devora Weissler
$1,122
Choose
visit my page
Penina Sirota
$1,119
Choose
visit my page
Avigail Mayer
$1,112
Choose
visit my page
Dassy Saltz
$1,110
Choose
visit my page
Chani Mehler
$1,109
Choose
visit my page
Mrs Dembinsky
$1,108
Choose
visit my page
Devora Preis
$1,108
Choose
visit my page
Breindy Twersky
$1,105
Choose
visit my page
Rachel Leah Ort
$1,104
Choose
visit my page
Dubby Loewy
$1,100
Choose
visit my page
Esti Fayazi
$1,088
Choose
visit my page
Aidel Skolnick
$1,087
Choose
visit my page
Devorah Green
$1,080
Choose
visit my page
Esti Green
$1,054
Choose
visit my page
Blimi Kaver
$1,054
Choose
visit my page
Mrs Rubinfeld
$1,052
Choose
visit my page
Reena Tillim
$1,046
Choose
visit my page
Malka Raitzik
$1,044
Choose
visit my page
Bracha Murik
$1,034
Choose
visit my page
Brochie Neumann
$1,026
Choose
visit my page
Miriam Whitman
$1,018
Choose
visit my page
Adina Oratz
$1,014
Choose
visit my page
Simi Halpern
$1,010
Choose
visit my page
Sarala Yoffe
$1,010
Choose
visit my page
Rochel Bernstein
$1,010
Choose
visit my page
Yitty Michel
$1,008
Choose
visit my page
Kaila Weiss
$1,007
Choose
visit my page
Chany Follman
$1,006
Choose
visit my page
Perela Halpern
$1,006
Choose
visit my page
Chany Wulliger
$1,004
Choose
visit my page
Tzipora Ney
$1,004
Choose
visit my page
Goldie Cutler
$1,004
Choose
visit my page
Devora David
$1,002
Choose
visit my page
Freyda Barkani
$1,000
Choose
visit my page
Kaszirer Girls
$1,000
Choose
visit my page
Yehudis Lichtenstein
$984
Choose
visit my page
Chaya (Klugman) Bilus
$858
Choose
visit my page
Chevi Brown
$856
Choose
visit my page
Leah Tesser
$840
Choose
visit my page
Shaindy Reich
$830
Choose
visit my page
Gitty Shulman
$802
Choose
visit my page
Baila Berger
$792
Choose
visit my page
Tamar Lefkowitz
$778
Choose
visit my page
Chan Weingarten
$776
Choose
visit my page
Chavie Shain
$772
Choose
visit my page
Batsheva Gellis
$764
Choose
visit my page
Miriam Berkowitz
$750
Choose
visit my page
Leah Neuhaus
$728
Choose
visit my page
Chaya Dear
$718
Choose
visit my page
Rikki Tabak
$692
Choose
visit my page
Rivky Robbins
$684
Choose
visit my page
Tamar Traube
$675
Choose
visit my page
Rena Toledano
$642
Choose
visit my page
Rivka Moller
$624
Choose
visit my page
Bassie Teitz
$616
Choose
visit my page
Yaffa Greenwald
$614
Choose
visit my page
Rivkah Eckstein
$604
Choose
visit my page
Chaya Leah Singer
$589
Choose
visit my page
Rocheli Zimmerman
$584
Choose
visit my page
Roizy Teitelbaum
$584
Choose
visit my page
Vivi Klein
$566
Choose
visit my page
Chaya Azoolay
$547
Choose
visit my page
Simi Lisker
$544
Choose
visit my page
Bracha Feinzeig
$542
Choose
visit my page
Ahuva Bergmann
$540
Choose
visit my page
Simi Sultan
$532
Choose
visit my page
Brocha De Freudiger
$530
Choose
visit my page
Chaya Kaila Schorr
$512
Choose
visit my page
Perela Kerpel
$510
Choose
visit my page
Chedva Fox
$510
Choose
visit my page
Gitty Eichenstein
$500
Choose
visit my page
Faige Brocha Skorski
$496
Choose
visit my page
Sophia Benarroch
$487
Choose
visit my page
Raizy Weinberg
$477
Choose
visit my page
Sara Chaya Miller
$474
Choose
visit my page
Sarah Cohen
$472
Choose
visit my page
Raizy Ehrman
$460
Choose
visit my page
Avigail Spiegel
$452
Choose
visit my page
Suri Heimfeld
$424
Choose
visit my page
Esther Schwebel
$422
Choose
visit my page
Gitty Zoberman
$420
Choose
visit my page
Miriam Waldner
$408
Choose
visit my page
Blumi Danziger
$392
Choose
visit my page
Perie Tabak
$388
Choose
visit my page
Sara Grunhut
$388
Choose
visit my page
Esther Bracha Mayer
$386
Choose
visit my page
Esther Malky Friedman
$384
Choose
visit my page
Faigy Oelbaum
$336
Choose
visit my page
Sari Lapides
$334
Choose
visit my page
Mati Goodman
$308
Choose
visit my page
Rachel Kreisman
$301
Choose
visit my page
Sara Gitty Brandwein
$298
Choose
visit my page
Nechama Leah Bleier
$294
Choose
visit my page
Yehudis Blachorsky
$290
Choose
visit my page
Shoshy Krawiecz
$286
Choose
visit my page
Malky Shulman
$272
Choose
visit my page
Buna Shulman
$268
Choose
visit my page
Rosi Joseph
$268
Choose
visit my page
Tzivia Chomsky
$262
Choose
visit my page
Shaindy Singer
$254
Choose
visit my page
Chaya Devora Gorelick
$232
Choose
visit my page
Rassi Olshin
$228
Choose
visit my page
Sori Shulman
$228
Choose
visit my page
Esther Bracha Globerman
$220
Choose
visit my page
Ricki Birnbaum
$208
Choose
visit my page
Chani Krakauer
$186
Choose
visit my page
Blimi Chavoly
$180
Choose
visit my page
Rivka Leah Kotler
$180
Choose
visit my page
Devora Bodenheimer
$180
Choose
visit my page
Fraida Aliza Weinman
$174
Choose
visit my page
Ahuva Wasserman
$174
Choose
visit my page
Chaya Tova Kalish
$160
Choose
visit my page
Sorah Leah Deitel
$150
Choose
visit my page
Blimi Brandwein
$138
Choose
visit my page
Esther Sack
$136
Choose
visit my page
Aliza Esses
$130
Choose
visit my page
Tzirel Leah Applebaum
$124
Choose
visit my page
Breindy Steinfeld
$120
Choose
visit my page
Chani Bak
$104
Choose
visit my page
Nechama Wolf
$100
Choose
visit my page
Leah Portnoy
$100
Choose
visit my page
Dina Ullman
$100
Choose
visit my page
Baila Waldner
$100
Choose
visit my page
Esti Freilich
$84
Choose
visit my page
Brochah Stern
$84
Choose
visit my page
Esti Rosenblatt
$78
Choose
visit my page
Chani Beer
$60
Choose
visit my page
Miri Besser
$60
Choose
visit my page
Meira Heiney
$54
Choose
visit my page
Chava Salkow
$36
Choose
visit my page
Etty Bromberg
$36
Choose
visit my page
Nechami Keller
$24
Choose
visit my page
Dina Stefansky
$24
Choose
visit my page
Bruchie Katz
$24
Choose
visit my page
Rabbi Fried
$18
Choose
visit my page
Rivky Landynski
$12
Choose
visit my page
Rochel Schulman
Choose
visit my page
Joseph Lieberman
Choose
visit my page
Esther Hauben
Choose
visit my page
Chani Paneth
Choose
visit my page
Devorah Weinberg
Choose
visit my page
Shaindy Pilchick
Choose
visit my page
Devorah Treitel
Choose
visit my page
Sarah Lerner
Choose
visit my page
Allan Glazer
Choose
visit my page
Malka Schechter
Choose
visit my page
Malky Stern
Choose
visit my page
Mimi Miller
Choose
visit my page
Mimi Spanier
Choose
visit my page
Miri Anemer
Choose
visit my page
Rivka Koplowitz
Choose
visit my page
Yehudis Fine
Choose
visit my page
Rivky Miller
Choose
visit my page
rochel Grossberger
Choose
visit my page
Rochella Lapan
Choose
visit my page
Rochi Kaplowitz
Choose
visit my page
Ruchama Rothstein
Choose
visit my page
Sara Hamburger
Choose
visit my page
Sora Douek
Choose
visit my page
chevi schapira
Choose
visit my page
Test Test
Choose
visit my page
Sarah Lerman
Choose
visit my page
Suri Heimfeld
Choose
visit my page
Tova Union
Choose
visit my page
Malka Suri Moster
Choose
visit my page
Yehudis Leah Schneck
Choose
visit my page
Dovid Schiff
Choose
visit my page
Huvi Gelbman
Choose
visit my page
Devorah Weinberg
Choose
visit my page
Rochi Kaplowitz
Choose
visit my page
Rochel Salzman
Choose
visit my page
Rochela Lapan
Choose
visit my page
Rivka Schwartz
Choose
visit my page
Batsheva Gellis
Choose
visit my page